Bài 1 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Bài 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

a) ;                              b) 

c) ;             d) 

e) ;

Hướng dẫn giải:

a)  => 5y.28x = 7.20xy

nên 

b) 3x(x + 5).2 = 3x.2(x + 5) = 6x(x + 5)

nên 

c) 

Vì (x + 2)(x2 - 1) = (x + 2)(x + 1)(x - 1).

d) 

Vì (x2 -  x - 2)(x - 1) = x3 -  2x2 – x + 2 = (x + 1)(x2 – 3x + 2)

e) 

Vì x3 + 8 = x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4)

 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu