Lý thuyết về phân thức đại số


1. Định nghĩa

1. Định nghĩa

Phân thức đại số ( phân thức ) là một biếu thức có dạng \( \frac{A}{B}\), trong đó A, B là những đa thức B ≠ 0, A là tử thức, B là mẫu thức.

Đặc biệt: Mỗi đa thức cúng được coi như một phân thức với mấu thức bằng 1.

2. Hai phân thức bằng nhau

Với hai phân thức \( \frac{A}{B}\) và \( \frac{C}{D}\) gọi là bằng nhau nếu: AD = BC

Ta viết: \( \frac{A}{B}\) = \( \frac{C}{D}\) nếu AD = BC

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu