Bài 1 trang 30 sgk toán 9 tập 2


Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức

1. Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức S = πR2, trong đó R là bán kính của hình tròn.

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của S rồi điền vào các ô trống trong bảng sau (π ≈ 3,14, làm tròn kết quả đếnc chữ số thập phân thứ hai).

R (cm)

0,57

1,37

2,15

4,09

S = πR2 (cm2)

       

b) Nếu bán kính tăng gấp 3 lần thì diện tích tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

c) Tính bán kính của hình tròn, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, nếu biết diện tích của nó bằng 79,5 cm2 .

Bài giải:

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của S như sau:

Kết quả lần lượt là: 1,020703453

                            5,896455252

                            14,52201204

                            52,55287607

Ta được bảng sau:

R (cm)

0,57

1,37

2,15

4,09

S = πR2 (cm2)

1,02

5,89

14,52

52,55

b) Giả sử R' = 3R thế thì S' = πR’2 = π(3R)2 = π . 9R2 = 9πR2 = 9S.

Vậy diện tích tăng 9 lần.

c) 79,5 = S = πR2. Suy ra R2 = 79,5 : π

Do đó \(R = \sqrt {79,5:\pi }\) ≈ 5,03 (cm)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước