Bài 1 trang 30 sgk Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 41 phiếu

Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức

Bài1. Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức \(S = \pi {R^2}\), trong đó R là bán kính của hình tròn.

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của S rồi điền vào các ô trống trong bảng sau (\(\pi ≈ 3,14\), làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

R (cm)

0,57

1,37

2,15

4,09

S = πR2 (cm2)

       

 

b) Nếu bán kính tăng gấp 3 lần thì diện tích tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

c) Tính bán kính của hình tròn, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, nếu biết diện tích của nó bằng 79,5 \({cm^2}\) .

Bài giải:

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của S như sau:

Kết quả lần lượt là: \(1,020186\)

                               \(5,893466\)

                                \(14,51465\)

                                \(52,526234\)

Ta được bảng sau:

R (cm)

0,57

1,37

2,15

4,09

S = πR2 (cm2)

1,02

5,89

14,51

52,53

b) Giả sử \(S' = \pi R{'^2} = \pi {(3R)^2} = \pi 9{R^2} = 9\pi {R^2} = 9S\)

Vậy diện tích tăng 9 lần.

c) \(79,5 = S = \pi {R^2}\).

Do đó \(R = \sqrt {79,5:3,14 }\) \(≈ 5,03 (cm)\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan