Bài 1 trang 30 sgk Toán 9 tập 2


Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức

Bài1. Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức \(S = \pi {R^2}\), trong đó R là bán kính của hình tròn.

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của S rồi điền vào các ô trống trong bảng sau (\(\pi ≈ 3,14\), làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

R (cm)

0,57

1,37

2,15

4,09

S = πR2 (cm2)

       

 

b) Nếu bán kính tăng gấp 3 lần thì diện tích tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

c) Tính bán kính của hình tròn, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, nếu biết diện tích của nó bằng 79,5 \({cm^2}\) .

Bài giải:

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của S như sau:

Kết quả lần lượt là: \(1,020186\)

                               \(5,893466\)

                                \(14,51465\)

                                \(52,526234\)

Ta được bảng sau:

R (cm)

0,57

1,37

2,15

4,09

S = πR2 (cm2)

1,02

5,89

14,51

52,53

b) Giả sử \(S' = \pi R{'^2} = \pi {(3R)^2} = \pi 9{R^2} = 9\pi {R^2} = 9S\)

Vậy diện tích tăng 9 lần.

c) \(79,5 = S = \pi {R^2}\).

Do đó \(R = \sqrt {79,5:3,14 }\) \(≈ 5,03 (cm)\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu