Bài 1 trang 22 sgk toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 64 phiếu

Bài 1. a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo độ dài sau:

Bài 1. a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo khối lượng sau:

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng  đơn vị lớn.

Trả lời:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan