Bài 1 trang 171 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


1. Tìm vi phân của các hàm số sau:

1. Tìm vi phân của các hàm số sau:

a) y =  (a, b là hằng số);

b) y = (x2 + 4x + 1)(x2 - √x).

Lời giải:

a) dy = d = dx = dx.

b) dy = d(x2 + 4x + 1)(x2 - √x) = [(2x + 4)(x2 - √x) + (x2 + 4x + 1)(2x - )]dx.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu