Bài 1 trang 171 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

1. Tìm vi phân của các hàm số sau:

Bài 1. Tìm vi phân của các hàm số sau:

a) \(y = \frac{\sqrt{x}}{a+b}\) (\(a, b\) là hằng số);

b) \(y = (x^2+ 4x + 1)(x^2- \sqrt x)\).

Lời giải:

a) \(dy = d \left ( \frac{\sqrt{x}}{a+b} \right ) =  \left ( \frac{\sqrt{x}}{a+b} \right )dx = \frac{1}{2(a+b)\sqrt{x}}dx\).

b) \(dy = d(x^2+ 4x + 1)(x^2- \sqrt x) \)

\(= [(2x + 4)(x^2- \sqrt x) + (x^2+ 4x + 1)(2x -  \frac{1}{2\sqrt{x}})]dx\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan