Lý thuyết Vi phân


Định nghĩa

Định nghĩa

Cho hàm số y = f(x) xác định trên (a;b) và có đạo hàm tại x ∈ (a;b). Giả sử ∆x là số gia của x sao cho x + ∆x ∈ (a;b).

Tích f'(x)∆x (hay y'.∆x) được gọi là vi phân của hàm số y = f(x) tại x ứng với số gia ∆x, kí hiệu là df(x) hay dy.

Chú ý: Vì dx = ∆x nên dy = df(x) = f'(x)dx

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu