Bài 1 trang 16 sgk toán 5


Bài 1. Tính: 7/9 . 4/5.

Bài 1. Tính:

a)  ;      b)  ;       c)  ;        d)  .

Bài làm

a)   ;

b)   ;

c)   ;

d)   ;

Bài viết liên quan