Bài 1 trang 16 sgk toán 5


Bài 1. Tính: 7/9 . 4/5.

Bài 1. Tính:

a)  ;      b)  ;       c)  ;        d)  .

Bài làm

a)   ;

b)   ;

c)   ;

d)   ;

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan