Bài 1 trang 155 sgk toán 5 ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Bình chọn:
4 trên 253 phiếu

So sánh các đơn vị diện tích và thể tích.

8m25dm2...8,05m2                         7m35dm3 ...7,005m3

8m25dm2 ...8,5m2                          7m3 5dm3...7,5m3

8m25dm2...8,005m2                        2,94dm3...2dm394cm3

Bài giải:

8m25dm2 = 8,05m2                         7m35dm3 = 7,005m3

8m25dm2 < 8,5m2                          7m3 5dm3 < 7,5m3

8m25dm2 > 8,005m2                        2,94dm> 2dm394cm3

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan