Bài 1 trang 155 sgk toán 5 ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)


So sánh các đơn vị diện tích và thể tích.

8m25dm2...8,05m2                         7m35dm3 ...7,005m3

8m25dm2 ...8,5m2                          7m3 5dm3...7,5m3

8m25dm2...8,005m2                        2,94dm3...2dm394cm3

Bài giải:

8m25dm2 = 8,05m2                         7m35dm3 = 7,005m3

8m25dm2 < 8,5m2                          7m3 5dm3 < 7,5m3

8m25dm2 > 8,005m2                        2,94dm> 2dm394cm3

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay