Bài 1 trang 15 sgk toán lớp 5


Bài 1. Tính: 7/9 + 9/10,..

Bài 1. Tính:

a)  ;            b)  ;             c)  .

Bài làm

a)   ;

b)   ;

c)   .