Bài 1 trang 149 sgk toán 5


Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là:

A.                   B.                      C.                     D.            

Bài giải:

Khoanh vào chữ D.