Bài 1 trang 149 sgk toán 5

Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là:

A.                   B.                      C.                     D.            

Bài giải:

Khoanh vào chữ D.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan