Bài 1 trang 127 sgk toán 5


Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ).

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) cso AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

Bài giải:

a) Diện tích hình tam giác ABD là: 4 x 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là: 5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác BDC là: 

6 : 7,5 = 0,8 = 80%.

Đáp số: a) 6cm2;    7,5cm2

b) 80%