Bài 1 trang 126 sgk toán 5


Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ.

Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ?

Bài giải:

Hình A; hình C là hình trụ.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan