Bài 1 trang 126 sgk toán 5


Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ.

Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ?

Bài giải:

Hình A; hình C là hình trụ.