Bài 1 trang 126 sgk toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 110 phiếu

Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ.

Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ?

Bài giải:

Hình A; hình E là hình trụ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan