Bài 1 trang 122 SGK Đại số 10


Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố...

1. Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của \(\S 1\).

Hướng dẫn.

a) Bảng phân bố tần số (về tuổi thọ bóng đèn điện) có thể viết dưới dạng như sau:

Số trung bình về tuổi thọ của bóng đèn trong bảng phân bố trên là:

\(\overline{x}=\frac{1}{30}\).(3x1150 + 6x1160 + 12x1170 + 6x1180 + 3x1190)

    = 1170.

b) Số trung bình về chiều dài lá cây dương xỉ trong bài tập 2 trong \(\S 1\) là:

\(\overline{x}=\frac{1}{60}\).(8x15 + 18x25 + 24x35 + 10x45) = 31 (cm).

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu