Bài 1 trang 122 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố...

Bài 1. Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của \(\S 1\).

Giải

a) Bảng phân bố tần số (về tuổi thọ bóng đèn điện) có thể viết dưới dạng như sau:

Số trung bình về tuổi thọ của bóng đèn trong bảng phân bố trên là:

\(\overline{x}=\frac{1}{30}.(3\times1150 + 6\times1160 + 12\times1170 + 6\times 1180 + 3\times 1190)  = 1170\).

b) Số trung bình về chiều dài lá cây dương xỉ trong bài tập 2 trong \(\S 1\) là:

\(\overline{x}=\frac{1}{60}.(8\times 15 + 18\times 25 + 24\times 35 + 10\times 45) = 31 (cm)\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan