Bài 2 trang 122 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán...

Bài 2. Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán của hai lớp \(10A, 10B\) người ta cho hai lớp đó đồng thời làm bài thi môn Toán theo cùng một đề thi và lập được hai bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

      Điểm thi của lớp \(10A\)

       Điểm thi của lớp \(10B\)

Tính các số trung bình cộng của hai bảng phân bố ở trên và nêu nhận xét về kết quả làm bài thi của 2 lớp.

Giải

Số trung bình điểm thi môn Toán lớp \(10A\):

\(\overline{x}=\frac{1}{50}.(2\times 1 + 4\times 3 + 12\times 5 + 28\times 7 + 4\times 9) = 6,12\)

Số trung bình điểm thi môn Toán lớp \(10B\):

\(\overline{x}=\frac{1}{51} .(4\times 1 + 10\times 3 + 18\times 5 + 14\times 7 + 5\times 9) = 5,24\).

Qua so sánh hai số trung bình có thể thấy kết quả học Toán lớp \(10A\) tốt hơn lớp \(10B\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan