Bài 4 trang 123 sgk đại số 10

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty...

Bài 4. Tiền lương hàng tháng của \(7\) nhân viên trong một công ty du lịch là như sau (đơn vị nghìn đồng):

             \(650, 840, 690, 720, 2500, 670, 3000\).

Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Giải

Bảng số liệu có \(7\) giá trị, sếp các giá trị theo thứ tự không giảm ta được:

            \(650, 670, 690, 720, 840, 2500, 3000\).

Số trung vị là \(M_e= 720\). Số trung vị chia các số liệu còn lại của bảng số liệu thành hai phần bằng nhau.

\(n\) số liệu \(n = 2.3 + 1\) lẻ. Số trung vị \(M_e=x_{3+1}=x_4= 720\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan