Bài 1 trang 115 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xicloankan?

Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xichoankan?

Hướng dẫn giải:

-            Hiđrôcacbon no là các hiđrôcacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn

_           Ankan là hidro no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)

–          Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan