Bài 2 trang 115 sgk Hóa học lớp 11


Viết công thức phân tử của các

Viết công thức phân tử của các hidrocacbon tương ứng với các gốc ankyl sau:

-  CH3 ; -C3H7; -C6H13

Hướng dẫn giải:

Các hidrocacbon tương ứng: CH4; C3H8; C6H14

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu