Bài 2 trang 115 sgk Hóa học lớp 11


Viết công thức phân tử của các

Viết công thức phân tử của các hidrocacbon tương ứng với các gốc ankyl sau:

-  CH3 ; -C3H7; -C6H13

Hướng dẫn giải:

Các hidrocacbon tương ứng: CH4; C3H8; C6H14

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu