Bài 3 trang 115 sgk Hóa học lớp 11


Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) Propan tác dụng với clo (theo tỉ lệ 1:1) khi chiếu sáng.

b) Tách một phân tử hidro từ phân tử propan.

c) Đốt cháy hexan

Hướng dẫn giải:

b) CH3 – CH2- CH3    CH3-CH = CH2 + H2

c) C6H14 + O2  6CO2  +   7H2O

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu