Bài 1 trang 100 SGK toán 5 luyện tập chung


Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

Bài giải:

Độ dài của sợ dây thép chính là tổng chu vi các hình tròn có bán kính 7cm và 10cm.

Độ dài dây thép là: 7 x 2 x 3,14 + 10 x 2 x 3,14 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 (cm)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay