Bài 1, 2 trang 26 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Bài 1. Đọc các số đo diện tích. Bài 2. Viết các số đo diện tích

Bài 1. Đọc các số đo diện tích :

105dam2,         32 600dam2,         492hm2,           180350hm2.

Giải

Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.

Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.

Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

Bài 2. Viết các số đo diện tích :

a)            Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b)            Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c)            Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d)            Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Giải

a) 271dam2      b) 18594dam2

c) 603hm2        d) 34 620hm2.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan