Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?

Bình chọn:
4 trên 22 phiếu

Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?

Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?

Trả lời:

Hình 5a là hoa mướp đực

Hình 5b là hoa mướp cái

Các bài liên quan