Sưu tầm một số hoa hoặc liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng sau :

Bình chọn:
4.2 trên 20 phiếu

Sưu tầm một số hoa hoặc liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng sau :

Sưu tầm một số hoa liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng sau :

  Số TT

Tên cây

Hoa có cả nhị và nhuỵ

Hoa chỉ có nhị (hoa đực) hoặc chỉ có nhuỵ (hoa cái)

1

 

   

2

 

 

 

3

 

   

4

 

 

 

Trả lời:

  Số TT

Tên cây

Hoa có cả nhị và nhuỵ

Hoa chỉ có nhị (hoa đực) hoặc chỉ có nhuỵ (hoa cái)

1

Phượng

x

 

2

Anh đào

x

 

3

Mướp

 

x

4

sen

x

 

Các bài liên quan