Hãy chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng


Hãy chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng

Hãy chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng.

Trả lời:

Cơ quan sinh sản của cây dong riềng là hoa dong riềng

Cơ quan sinh sản của cây phượng là hoa phượng