Sử 6. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ?


Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm ba tầng lớp : nông dân, quý tộc và nô lệ.

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm ba tầng lớp : nông dân, quý tộc và nô lệ.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu