Qua hai điều luật trên, theo em, người cày thuê ruộng phải làm việc như thế nào ?


Người cày ruộng thuê phải làm việc hết sức cực nhọc.

Người cày ruộng thuê phải làm việc hết sức cực nhọc, không được bỏ ruộng hoang, nếu bỏ ruộng hoang thì không những vẫn phải nộp thuế mà còn phải cày ruộng cho bằng phẳng rồi trả lại cho chủ ruộng.