Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.


Cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.

Cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8 : hàng dưới là cảnh gặt lúa và gánh lúa về ; hàng trên là cảnh nông dân nộp thuế cho quý tộc.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu