Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.


Cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.

Cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8 : hàng dưới là cảnh gặt lúa và gánh lúa về ; hàng trên là cảnh nông dân nộp thuế cho quý tộc.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu