Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.


Cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.

Cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8 : hàng dưới là cảnh gặt lúa và gánh lúa về ; hàng trên là cảnh nông dân nộp thuế cho quý tộc.

Bài viết liên quan