Quan sát hình 6.3 hãy nhận xét sự phân bố dân cư của Hoa Kì


Học sinh tự trả lời

Trả lời:

Học sinh tự trả lời

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu