Quan sát hình 6.3 hãy nhận xét sự phân bố dân cư của Hoa Kì


Học sinh tự trả lời

Trả lời:

Học sinh tự trả lời

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu