Dựa vào bảng 6.2 nêu những biểu hiện của xu hướng già hóa dân số của Hoa Kì.


Học sinh tự làm

Trả lời:

Học sinh tự làm

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu