Dựa vào bảng 6.2 nêu những biểu hiện của xu hướng già hóa dân số của Hoa Kì.


Học sinh tự làm

Trả lời:

Học sinh tự làm

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu