Bài 2 trang 40 sgk địa lý 11

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Dựa vào bảng 6.1 hãy

2. Dựa vào bảng 6.1 hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân của Hoa Kì qua các năm. Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế.

Lời giải:

a)    Vẽ biểu đồ.

b)    Nhận xét: dân số Hoa kì tăng nhanh.

c)    Nguyên nhân: dân số tăng nhanh chủ yếu do nhập cư

d)    Ảnh hưởng: người nhập cư đã đem lại cho Hoa Kì nguồn tri thức, vốn và lực lượng lao động lớn mà ít phải mất chi phí đầu tư ban đầu.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan