Lý thuyết về Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)-toán lớp 1


35 + 24 = .....

35 + 24 = .....

5 cộng 4 bằng 9, viết 9.

3 cộng 2 bằng 5, viết 5.

35 + 20 = 

5 cộng 0 bằng 5, viết 5.

3 + 2 bằng 5, viết 5.

35 + 2 =

5 cộng 2 bằng 7, viết 7.

Hạ 3, viết 3.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan