Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu