Lý thuyết về lớn hơn, dấu > (toán lớp 1)


Dấu lớn hơn.

         

                        

2  >  1                                    3  >  2

hai lớn lơn một                        ba lớn hơn hai.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan