Lý thuyết khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

- Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng...

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2...)

II. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan