Bài 5 trang 108 sgk hoá học 9

Bình chọn:
3.9 trên 17 phiếu

Bài 5. Hãy sắp xếp các chất

Bài 5.  Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2 NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

Lời giải:

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan