Hãy chỉ vào từng hình dưới đây và nêu sự phát triển của nòng nọc đến khi thành ếch

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Hãy chỉ vào từng hình dưới đây và nêu sự phát triển của nòng nọc đến khi thành ếch

Hãy chỉ vào từng hình dưới đây và nêu sự phát triển của nòng nọc đến khi thành ếch.

Trả lời:

+ Hình 3: Trứng ếch mới nở

+ Hình 4: Nòng nọc con

+ Hình 5:Nòng nọc lớn dần, hai chân sau mọc ra

+ Hình 6: Nòng nọc mọc tiếp hai chân phía trước

+ Hình 7: Ếch con đã hình thành đủ bốn chân, đuôi ngắn và bắt đầu nhảy lên bờ

+ Hình 8: Ếch trưởng thành

Các bài liên quan