Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?

Bình chọn:
3.8 trên 34 phiếu

Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?

Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?

Trả lời:

Đầu mùa hạ, ngay sau cơn mưa lớn, vào ban đêm, ta thường nghe thấy tiếng ếch kêu. Đó là tiếng kêu của ếch đực gọi ếch cái. Đó là mùa ếch đẻ trứng.

Các bài liên quan