Ếch đẻ trứng ở đâu? Trứng ếch nở thành gì?

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Ếch đẻ trứng ở đâu? Trứng ếch nở thành gì?

Ếch đẻ trứng ở đâu? Trứng ếch nở thành gì?

Trả lời:

Ếch cái đẻ trứng xuống nước tạo thành những chum nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trứng ếch đã được thụ tinh nở ra nong nọc, nòng nọc phát triển thành ếch.

Các bài liên quan