Nòng nọc sống ở đâu? Ếch sống ở đâu?

Bình chọn:
4.1 trên 17 phiếu

Nòng nọc sống ở đâu? Ếch sống ở đâu?

Nòng nọc sống ở đâu? Ếch sống ở đâu?

Trả lời:

Nòng nọc sống dưới nước

Ếch sống trên cạn

Các bài liên quan