Câu 7 trang 116 SGK Công nghệ 12


Hãy nêu nguyên lí chung của mạch điều khiển tín hiệu và mạch bảo vệ điện áp thấp.

Hãy nêu nguyên lí chung của mạch điều khiển tín hiệu và mạch bảo vệ điện áp thấp.

Trả lời:

Khi thiết kế, chế tạo mạch điều khiển tín hiệu đơn giản thường có nguyên lí sau:

- Sau khi nhận lệnh báo hiệu từ một cảm biến, mạch điều khiển xử lý tín hiệu đã nhận, điều chế tín hiệu theo một nguyên tắc nào đó, rồi khuyếch đại đến một công suất cần thiết và đưa tới khối chấp hành. Khối chấp hành sẽ phát lệnh báo hiệu bằng chuông , đèn… hopặc cắt điện khi điện áp gia đình vượt quá ngưỡng nguy hiểm trong mạch bbảo vệ điện áp thấp.