Câu 12 trang 116 SGK Công nghệ 12

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Hãy vẽ sơ đồ hệ thống điện quốc gia và cho biết ở Việt Nam hiện nay lưới điện có các cấp điện áp nào ?

Hãy vẽ sơ đồ hệ thống điện quốc gia và cho biết ở Việt Nam hiện nay lưới điện có các cấp điện áp nào ?

Trả lời:

Lưới điện có các cấp điện áp: 800KV; 500KV; . 6KV; 0,4KV

Các bài liên quan