Câu 5 trang 116 SGK Công nghệ 12

Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

Cần thay đổi trị số linh kiện nào để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại thuật toán ?

Cần thay đổi trị số linh kiện nào để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại thuật toán ?

Trả lời:

Ta cần thay đổi một trong hai trị số của Rht và R1 để  thay đổi hệ số khuyếch đại.

Các bài liên quan