Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Câu hỏi và câu trả lời tương ứng

Câu hỏi và câu trả lời tương ứng?

Trả lời:

- Hỏi: Báo cáo tạo ra với mục đíchgì?

Trả lời: Thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học >= 8.5.

- Hỏi: Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?

Trả lời: Bảng HOC_SINH, các trường MaSo, HoDem, Ten, To, Tin.

- Hỏi: Chọn trường nào gộp nhóm?

Trả lời: Chọn trường To (phân nhóm theo đơn vị tổ học sinh).

- Hỏi: Sắp xếp dữ liệu theo trường nào? Sắp xếp tăng hay giảm?

Trả lời: Sắp xếp dữ liệu theo trường Diem, sắp xếp giảm (chọn Descending ).

- Hỏi: Bố trí các trường trong báocáo như thế nào?

Trả lời: Cách bố trí: Stepped . Kiểudáng: Compact .

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu