Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu

Trả lời

Đặt mật khẩu, mã hóa thống tin

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu