Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Biên bản hệ thống dùng để làm gì?

Biên bản hệ thống dùng để làm gì?

Trả lời:

Tuân thủ nghiêm chỉnh các quiđịnh bảo mật của hệ thống như:

- Không tìm cách lấy cắp mật khẩu của người khác.

- Không làm lây lan virus,...

- Định kì thay đổi mật khẩu.

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu