Câu 1 trang 31 - Sách giáo khoa vật lí 6

Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

C1. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau:

C1. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau:

Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị (1)…., Chiều dài của nó (2)…..khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại (3)…. chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

- bằng

- tăng lên

- dãn ra

Giải:

(1) – dãn ra;

(2) – tăng lên;

(3) – Bằng;

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan