Câu 3 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6


Câu 3. Trong thì nghiệm vẽ ở hình 9.2. khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào?

Câu 3. Trong thì nghiệm vẽ ở hình 9.2. khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng  với lực nào?

Giải:

Lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào quả nặng đã cân bằng với trọng lực của quả nặng.

Cường độ của lực đàn hồi sẽ bằng trọng lực của quả nặng.

Như vậy, cường độ của lực đàn hồi lò xo sẽ bằng cường độ của lực nào?

Bài viết liên quan