Câu 6 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6


Câu 6. Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài:

Câu 6. Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài:

Một sợi dây cao sư và một lò có có tính chất nào giống nhau?

Giải:

Sợi dây cao su và lò xo cùng có tính chất đàn hồi.