Bài C9 trang 82 sgk vật lí 6


Bài C9. Tại sao khi trồng cây chuối hay trồng mía người ta phải phạt bớt lá?

Bài C9. Tại sao khi trồng cây chuối hay trồng mía người ta phải phạt bớt lá?

Hướng dẫn giải:

Làm như vậy để giảm bớt sự bay hơi, làm cât ít bị mất nước hơn.