Bài C5 trang 82 sgk vật lí 6


Bài C5. Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau?

Bài C5. Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau?

Hướng dẫn giải:

Để diện tích mặt thoáng của nước ở 2 đĩa như nhau (có cùng điều kiện diện tích mặt thoáng)