Bài C10 trang 82 sgk vật lí 6


Bài C10. Để làm muối, người ta cho nước biển vào ruộng muối.

Bài C10. Để làm muối, người ta cho nước biển vào ruộng muối. Nước trong biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế nảo thì nhanh thu hoạch được muối? Tại sao?

Lời giải:

Khi thời tiết nắng nóng và có giá thì nhanh thu hoạch được muối.